Nový výrobek

Nový výrobek

30.07.2020

silnější varianta 52%

Bernard Mahler u původního likéru uvádí: "... zejména ženy středního a vyššího věku ho hojně užívají...". No a na nás bylo, aby nedošlo k diskriminaci mužů, uvařit pro muže likér též hojně užívaný. A tím je OPUS 52, stejně lahodný, ale silnější...